top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Mingletid er viktig


Når folk melder seg på konferansen din er det selvfølgelig fordi de er interessert i temaet for konferansen. Men for veldig mange er muligheten for å treffe andre innen samme fagområde og å knytte nye kontakter en vel så viktig faktor, og jeg oppfordrer deg til å være raus med mingletid når du planlegger agendaen for arrangementet.

Mingletid er ikke dødtid men en viktig del av konferansen og kan ha betydning for at nye samarbeidspartnere treffer sammen og for spennende prosjekter i fremtiden.

24 views0 comments
bottom of page