top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Vurdering av smittevern i forhold til konserten


Jeg har tidligere skrevet om kunstneriske og økonomiske vurderinger som bør gjøres i forhold til om konserter og forestillinger skal spilles etter oppsatt plan denne høsten eller om de heller bør utsettes, og i dag vil jeg se litt nærmere på helseaspektet.


Det er umulig å vite hvordan situasjonen vil utvikle seg utover høsten, og tiltak og retningslinjer endrer seg stadig.


Likevel vet vi at vi trolig vil komme til å leve med avstandsbegrensninger i lang tid fremover og vi vet at det vil være fortsatt stort fokus på hygiene og smittevernstiltak.


Noen av spørsmålene som kan være nyttig å stille seg er:


✔Har vi en forestilling som kan gjennomføres til tross for avstandsbegrensning?

✔Har vi et konsertlokale som er egnet i forhold til de smittereduserende tiltakene som gjelder? (Se Forskrift om smitteverntiltak ved Covid 19 av 27.mars for detaljer).

✔Har vi (styret) kapasitet til å tilrettelegge og følge opp alle smittereduserende tiltak som gjelder før, under og etter gjennomføringen av hver enkelt korøvelse?

✔Hva gjør vi hvis noen i koret blir smittet og må i karantene rett før eller under spilleperioden? (Dette medfører ifølge dagens regelverk at hele/deler av koret må i 10 dagers karantene)

✔Skal vi kanskje kjøre doble lag og/eller ha understudy til samtlige roller og/eller solistpartier?


Siden situasjonen er så usikker er det vanskelig å trekke noen absolutte konklusjoner.


Men jo mer dere har drøftet disse spørsmålene i forkant jo lettere vil det være å komme frem til gode løsninger.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page