top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Medlemskontingent i krisetider


Medlemskontingenten er ofte den største og viktigste av korets inntektskilder, og en inntekt å regne med også i tider med færre konsertoppdrag og et tøffere sponsormarked enn vanlig.


Hos noen blir kanskje kontingentinngangen lavere i år enn hva som har vært vanlig tidligere med medlemmer som enten har sluttet eller tatt permisjon som følge av lavere aktivitet i koret eller av smittevernårsaker.  

Det kan være medlemmer som selv tilhører risikogruppen, som har utsatte i nær familie eller som for eksempel jobber innen helsevesenet og dermed tar ekstra hensyn. 


Uansett årsak vil færre aktive medlemmer bety mindre penger i kassa, og kanskje kan det også være noen i koret som tenker at det ikke er noen korøvelser – eller færre/kortere øvelser enn vanlig – så er det heller ikke noe å betale for.


Da er det viktig å få frem at en medlemskontingent ikke er en «betaling for korøvelse», men at det er et bidrag til driften som skal være med på å sikre at det faktisk finnes et kor å vende tilbake til.


Er dere redd for at noen av medlemmene i koret har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon den siste tiden kan dere jo eventuelt tilby en nedbetalingsplan.  


- Eller styret kan gi reduksjon i kontingenten etter individuell behandling ut fra den enkeltes situasjon.


Og kanskje kan også noen av medlemmene i permisjon betale inn et frivillig støttebidrag for å være med på å sikre at koret fortsetter å bestå?

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page