top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Hvilke kostnader skal inn i budsjettet?


Har dere utarbeidet budsjett for det nye kor-året ennå?


Budsjettet skal jo legges frem for og godkjennes av årsmøtet/ generalforsamlingen, men før dere kommer så langt er det viktig at regnskapsansvarlig og styre har gjort en grundig jobb med å tenke gjennom hvilke kostnader som vil påløpe i løpet av året.
De faste kostnadene som dirigenthonorar, husleie, forsikring, internett og andre avtalefestede løpende kostnader er jo greie.


Men kanskje det vil påløpe andre kostnader i løpet av året?  


Det kan for eksempel være dere vil investere i 


🔆Kurs for dirigent og/eller medlemmene 


🔆Nye korantrekk 


🔆Hjelp til å utvikle nye nettsider 


🔆Eller kanskje dere vil gi et bidrag til en jubileumsfest eller kor-reise? 


Det er en fordel å ha best mulig oversikt over kostnadene når budsjettet settes opp og å spesifisere kostnadene i budsjettet fremfor å ha en stor diffus «Diverse utgifter».  


Dette gjør det enklere å bruke budsjettet som styringsverktøy og å ha god oversikt over korets økonomi.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page