top of page

TJENESTER

ORGANISERING

Jeg hjelper dere med å få på plass gode rutiner slik at styrearbeidet går raskere og dere slipper å bekymre dere for at noe skal bli glemt eller havne mellom to stoler.

Dette kan for eksempel være

 • Rutiner for styremøter

 • Arbeidsfordeling i styret og utforming av mandater

 • Utforming av budsjetter og gode regnskapsrutiner

 • Kommunikasjon internt i koret og ut til publikum og andre interessenter

 • Gjennomføring av Årsmøtet

ØKONOMI

Jeg har ført regnskapet for ulike kor i mange år og har også erfaringer med å føre prosjektregnskap for store musikaloppsetninger. ⁣

I tillegg har jeg bistått kor i å rydde opp i regnskap som har vært mangelfullt eller feilaktig ført slik at de har fått ryddet opp i økonomien og kunnet starte på ny frisk.

Enten dere ønsker dere et møte for å få noen tips om hvordan dere selv kan håndtere regnskapet eller ønsker noen som fører hele regnskapet for dere er jeg klar til å hjelpe.

KONSERTER OG FORESTILLINGER

Jeg kan hjelpe dere med utforming av prosjektplan ved gjennomføringen av større konserter/oppsetninger

- eller rett og slett gå inn som prosjektleder og bistå hele veien til mål

REISER

Jeg har reist mye selv og har erfaring fra planlegging og tilrettelegging av korreise og andre reiser, og hjelper dere gjerne med research og organisering av deres reise.

b39690a5-2be7-44cb-a42f-56d956c31485_edi

UTVALGTE OPPDRAG

Scene fra musikalen the Pirate Queen
Prosjektledelse

Prosjektleder for musikaloppsetning

En musikaloppsetning er et kjempeløft av et arrangement og involverer mange aktører i ulike roller både på og bak scenen.  Prosjektet hadde et team av dyktige og kunnskapsrike mennesker som alle bidro til suksessen, og min rolle som prosjektleder innebar blant annet:

 • Forhandle frem avtaler med eksterne leverandører som musikere, lys, lyd, danseinstruksjon etc

 • Inngå avtale med kulturhus om leie av lokaler og nødvendige fasiliteter

 • Følge opp arbeidsgrupper og fremdrift innen kulisser, kostymer, markedsføring og sponsoraktiviteter

 • Utarbeide og følge opp budsjett

 • Sørge for nødvendig informasjon til alle involverte i prosjektet

IMG_20180117_092538_edited.jpg
Arrangementer

Strategiseminar NMBU

Samling for å enes om strategi og målsettinger der Diafan i tillegg til praktisk tilrettelegging også sto for møteledelse og å drive prosessen fremover.

 • Innhenting av tilbud og inngåelse av avtale med konferansehotell

 • Kommunikasjon og videre oppfølging mot hotellet

 • Planlegging av agenda og innhold i seminaret

 • Møteledelse

 • Referatføring og dokumentasjon av alle beslutninger

DSC_2547.JPG
Reise

Korreise til Irland

 

 

En reise til Irlands vestkyst med faglige og sosiale innslag underveis og hvor jeg sto for planlegging og administrasjon i forkant samt reiseledelse underveis.

 • Administrasjon av påmelding

 • Booking av hoteller og måltider underveis

 • Avtale om private/lukkede omvisninger på museer etc

 • Planlegging av reiserute og tidsskjema

 • Leie av buss

 • Privat avtale med fergeselskap om transport utenom rutetidene

 • Kommunikasjon med og nødvendig informasjon til deltakerne 

 • Innkreving av deltakeravgift og betaling av leverandører

 • Reiseledelse og tilrettelegging av alt praktisk underveis på turen

IMG_20180112_111944.jpg
Arrangementer

Fjellflyts årlige konferanse

Gründer-konferanse med påfølgende festmiddag, der Diafan bisto under forberedelser og gjennomføringen av konferansen.

 • Forhandlinger og kvalitetssikring av avtale med konferansehotell

 • Kommunikasjon og videre oppfølging mot hotellet

 • Bistand til klargjøring og forberedelser på konferansestedet før konferansen

 • Tilstedeværelse under konferansen for å følge opp avtalen og løse praktiske oppgaver underveis i konferansen

bottom of page