top of page

Noen kunder:

Tryllefl%E2%94%9C%C2%A9ytene%20logo_sort
Scenario_pos-1.png

KUNDEUTTALELSER

Nedenfor presenteres noen av de arrangementene jeg har hatt ansvaret for tidligere.  I tillegg har jeg vært ansvarlig for å arrangere en rekke møter, middager og kick-off av både faglig og sosial karakter.

Strategiseminar for NMBU

Samling for å enes om strategi og målsettinger der Diafan i tillegg til praktisk tilrettelegging også sto for møteledelse og å drive prosessen fremover.

  • Innhenting av tilbud og inngåelse av avtale med konferansehotell

  • Kommunikasjon og videre oppfølging mot hotellet

  • Planlegging av agenda og innhold i seminaret

  • Møteledelse

  • Referatføring og dokumentasjon av alle beslutninger

Aurora Rasten

       Dette er fantastisk, Christin! Så mye mer oversiktlig enn det som har vært tidligere!"

Styret i Ensemblet Trryllefløytene om det tilsendte årsregnskapet.

Kjersti Sørlie Rimer

      Christin har det ryddigste hodet jeg vet om..."

Prosjektleder for flere av Ensemblet Scenarios musikaloppsetninger

Torill Wilhelmsen

 Det var en stor trygghet å ha med en dedikert planlegger som gjennomførte sine oppgaver på en slik måte at vi kunne ha en høy servicegrad på konferansen, og vi anbefaler henne videre til andre arrangører som vil ha høy kvalitet på sine arrangementer."

Om Fjellflyts årlige gründerkonferanse

Anne Syversen Høvde

      Christin er ryddig, lyttende og hentet inn diskusjonen når den tok av, hun lot deltakerne være aktive. Hun laget en fin oppsummering underveis så vi hadde den å jobbe videre med dagen etter samt en avsluttende oppsummering etter avsluttet seminar. Vi kan anbefale henne til andre."

Om NMBUs strategiseminar

bottom of page