top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Sponsorstøtte til koret!


Sponsorstøtte er kanskje noe mange først og fremst forbinder med idretten.


Men også kultur-organisasjoner kan ha sponsorer, og selskaper som sponser kulturlivet gjør det ofte som et ledd i egen merkevarebygging fordi de ønsker å assosieres med en bestemt type verdier.   

Så selv om de også gjerne vil bli profilert er det ikke sikkert at det er dette som er det viktigste for disse sponsorene.  


Skal dere bli tatt seriøst og få på plass en avtale bør dere likevel ha tenkt godt gjennom hva dere kan tilby som motytelse for støtten dere mottar.


Dette kan f.eks være logo og/eller omtale i brosjyrer og løpesedler dere deler ut, omtale i konsertprogrammet, takk på korets nettsider eller andre ting som passer godt i deres tilfelle.

Eller dere kan stille opp med en minikonsert for sponsorens kunder eller ansatte som en motytelse for pengene dere mottar.


Det enkleste er nok å skaffe sponsorer via venner og bekjente slik at man allerede har en kontakt inn i firmaet man henvender seg til.  

Men pass uansett på at innholdet i sponsorpakken er slik at gjenytelsene dere tilbyr utgjør en reell fordel for sponsoren.   


En sponsoravtale skal være fordelaktig for begge parter.


33 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page