top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Må høstens forestilling utsettes?


Høstsemestret er i gang for de fleste, og en viktig beslutning for alle kor som hadde planlagt en forestilling denne høsten er om dere skal holde fast ved den opprinnelige planen eller om det vil være bedre å utsette forestillingen.


⁣⁣⁣Spørsmålene dere må ta stilling til deles inn i kunstneriske, helsemessige og økonomiske vurderinger, og i dag vil jeg gå litt inn på noen kunstneriske vurderinger det kan være lurt å gjøre.


⁣⁣⁣⁣ 

🔷️Her vil det første og viktigste spørsmålet være⁣⁣⁣ om forestillingen i det hele tatt vil være klar i tide. ⁣⁣⁣⁣ 

⁣⁣⁣⁣ 

✔Har dere klart å øve nok i perioden da det ikke var mulig å gjennomføre ordinære øvelser?⁣⁣⁣⁣ 

⁣⁣⁣⁣ 

✔Og hva med øvelser fremover? ⁣⁣⁣⁣ 

Det legges fortsatt en del føringer på hvordan disse skal gjennomføres, og for mange kor vil det fortsatt ikke være mulig å gjennomføre øvelser med hele koret samlet.⁣⁣⁣⁣ 

⁣⁣⁣⁣ 

🔷️Et annet spørsmål er om dere fortsatt har fullt mannskap. ⁣⁣⁣⁣ 

Enkelte kormedlemmer kan være i risikogruppen og bør ikke være med på hverken øvelser eller konserter og andre kan rett og slett være engstelige ⁣ 

⁣⁣⁣⁣ 

🔷️Hva slags konsert eller forestilling det er snakk om er selvsagt også en viktig variabel. ⁣⁣⁣⁣ 

En ordinær konsert vil være langt enklere å både øve til og å gjennomføre enn en forestilling med dans og anen regi. ⁣⁣⁣⁣ 

Danseøvelser kan være krevende å gjennomføre når avstandsreglene skal overholdes, og mange typer dans vil være umulig å fremføre uten berøring.⁣⁣⁣⁣ 

⁣⁣⁣⁣ 

🔷️Kanskje må rett og slett noe av regien til forestillingen endres? ⁣⁣⁣⁣ 

Har dere tid til å tenke ut og øve inn disse endringene og vil de eventuelt kunne gjøres uten at forestillingen forringes?⁣⁣⁣⁣ 

⁣⁣⁣⁣ 

For mange kan usikkerhet med hensyn til om forestillingen vil være klar i tide kombinert med usikkerheten rundt hva det i det hele tatt vil være mulig å fremføre på scenen føre til at en utsettelse vil føles som det tryggeste valget.⁣⁣⁣⁣ 

⁣⁣⁣⁣ 

Det kan uansett være lurt å sjekke ut både om det er mulig å få konsertlokaler på et senere tidspunkt og ikke minst hvordan korets medlemmer⁣⁣⁣⁣ stiller seg til spørsmålet om å avholde konserten som planlagt.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page