top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Trenger koret å ha revisor?

Updated: Jan 20, 2021


⁣Nei, i utgangspunktet er det ikke plikt for frivillige foreninger å ha revisor. ⁣⁣

Det er imidlertid mange foreninger som har krav om revisor nedfelt i vedtektene sine, og da må de naturligvis få regnskapet sitt revidert.

⁣Men så lenge dette ikke er lovpålagt, men bare noe foreningen har pålagt seg selv behøver det ikke nødvendigvis være en autorisert revisor.⁣⁣

⁣Ofte er det nok slik at man velger en av medlemmene til revisor på samme måte som man velger styremedlemmer.

⁣Og for de aller fleste vil dette være en helt fin løsning.  De fleste foreninger har en ganske ukomplisert regnskap, og hovedsaken må være at det kommer inn et par friske øyne og ser over regnskapet.⁣⁣

⁣Å ha en revisor er bra på flere måter. ⁣⁣

Det gir en sikkerhet for koret om at det som har med inn- og utbetalinger å gjøre foregår på en god og ryddig måte.

⁣Og det er også godt for regnskapsføreren – som ofte står uten formelle kunnskaper i økonomi – å vite at hun ikke er alene om ansvaret.⁣⁣

⁣Selv om jeg selv er økonomiutdannet synes jeg det er veldig greit å vite at det er noen andre som skal gå gjennom regnskapet i ettertid. ⁣⁣

Jeg må levere fra meg et regnskap som er ryddig og oversiktlig og lett å finne frem i, og skulle det være tvil rundt enkelte føringer eller disponeringer er det godt å ha noen å diskutere problemstillingen med.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page