top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Oppdatert dirigentkontrakt


Har koret deres en skriftlig kontrakt med dirigenten?

Mange kor har det, og i denne kontrakten er det regulert hvilke plikter de ulike partene har;⁣

Hvilket honorar som gjelder og hvilke arbeidsoppgaver dirigenten skal utføre. ⁣

Det står gjerne også om dirigenten er ansatt av koret eller er selvstendig næringsdrivende, om dirigenten skal delta på styremøtene og hvorvidt konserter skal honoreres særskilt eller inngår i de faste oppgavene.

Men selv om koret har en slik kontrakt er det ikke sikkert at den vil gi svar dersom det skulle oppstå uenighet.

Det kan være at honoraret er økt uten at dette er nedfelt i kontrakten, og det kan være at det høyere honoraret er betinget av at kordirigenten skal utføre flere eller andre oppgaver enn det som opprinnelig var avtalt. ⁣

Om kontrakten er svært gammel er det ikke sikkert at det sittende styret kjenner til betingelsene i kontrakten engang.

Det er derfor en god ide å gå gjennom kontrakten på årlig basis for å gjøre nødvendige oppdateringer, og dette kan gjerne være en del av oppgavene i korets årshjul.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page