top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

'Noen andre' tar seg av saken! (?)

Noen ganger kan viktige oppgaver forbli ugjort fordi alle tror at 'noen andre' tar seg av saken.

Veldig ergerlig, ikke minst dersom det er snakk om søknadsfrister som er absolutte slik at koret kanskje ikke få vært med på det planlagte arrangementet eller ikke får sin del av stønadsmidlene.

En god måte å sikre at alle vet hvem som har ansvar for hvilke oppgaver er rett og slett å lage mandater for hver enkelt rolle i styret.

Her kommer det frem hvilke plikter og ansvarsområder hver enkelt har, noe som både sikrer en mer rettferdig fordeling av arbeidsbyrden og i tillegg letter oppfølgingen for styreleder.⁣

Mitt tips er å bruke det første styremøtet i det nyvalgte styret til å utarbeide mandater dersom dette ikke er gjort, eventuelt å gjøre nye styremedlemmer kjent med innholdet i mandatene.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page