top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Mailinglister sikrer at du når alle

For noen år siden ble jeg svartelistet av Telenor og fikk sperret min epostkonto.

Jeg satt som styreleder i sceneensemblet mitt og sendte ut ganske mange mail hver eneste uke til et 40-talls mottakere, og hyppigheten i kombinasjon med antall mottakere gjorde at Telenor antok at det var snakk om spamming.


Og kanskje var også noen av medlemmene våre enige og syntes at det kom i overkant mye informasjon.

Misforståelsen ble etter hvert oppklart og jeg fikk igjen tilgang til epostkontoen min, og det jeg lærte av denne episoden var å opprette epostlister.


Nå har vi for eksempel en epostadresse «alle@koretmitt.no» som videresender en epost til samtlige medlemmer i ensemblet, en «damer@koretmitt», «styret@koretmitt» osv. ⁣

På den måten kan vi sende ut mail til de som har behov for en gitt type informasjon ved bare å skrive inn én enkelt epostadresse i til-feltet.

Og en viktig bieffekt av dette er at alle i ensemblet vet at de kan nå alle aktuelle mottakere uten at de nødvendigvis vet hvem som inngår i gruppen eller hva som er den enkeltes epostadresse.

Dersom du med jevne mellomrom sender ut mailer til hele eller deler av koret anbefaler jeg deg varmt å opprette fellesmail-lister du også!⁣


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page