top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Husk søknad om momskompensasjon!


Søknadsfristen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er ikke før 1.september, men de ulike kororganisasjonene har individuelle og tidligere søknadsfrister.


For medlemmer av Norges korforbund er for eksempel søknadsfristen nå på torsdag (20.august), mens for medlemmer av Norsk Sangerforum var fristen allerede 22.juni.


Dersom du ikke allerede har sendt inn søknaden om momskompensasjon er det viktig å tenke på at du aldri bør operere med sammenslåtte poster i det regnskapet du bruker  i søknaden.
Dette er fordi kompensasjonen beregnes ut fra de totale kostnadene koret hadde i 2019. 


Dersom dere f.eks hadde en konsert der dere hadde kafesalg i pausen vil det gi dere mer i kompensasjon om dere har en post med kafeinntekter og en post med kostnader til varekjøp til kafeen enn om dere bare har én samlepost «Overskudd fra kafe» under inntektene.For kor med slunken korkasse teller hver krone, og da gjelder det å synliggjøre alt dere har hatt av kostnader i løpet av året!


12 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page