top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Er det enkelt å få fatt i dere?


Er det enkelt for potensielle nye medlemmer, samarbeidspartnere og andre å komme i kontakt med koret deres?


Dere har sikkert kontaktskjema og/eller mailadresse liggende både på hjemmesiden deres, på Facebook og andre relevante steder, men er disse adressene oppdaterte slik at henvendelser som blir sendt inn faktisk havner hos dere?


Det beste er selvfølgelig å operere med en fast epost som f.eks post@koretmitt slik at det ikke er nødvendig å bytte ut epostadressen som ligger på nett/Facebook dersom det enten skjer utskiftinger i styret eller om mottaker bytter jobb eller privat epostadresse.  


Men det vil jo uansett være nødvendig å vedlikeholde hvor meldingene som kommer inn skal videresendes slik at det er rett person som mottar disse.   

Hvis ikke vil man jo på mange måter være like langt.  


Dere bør derfor enten ha vedlikehold av eposter som en fast aktivitet i årshjulet deres eller ha klare rutiner for hvem og hvordan epostendringer skal håndteres. 32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page