top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Strever du med å sette opp et budsjett for koret for 2021? 

✔Når du ikke vet om dere vil kunne gjennomføre noen konserter i år – eller hvilke rammer og restriksjoner som i så fall vil gjelde med tanke på lokale, avstandsbegrensninger og antall publikummere. 


✔Når du ikke vet hvor mange øvelser det vil være mulig å gjennomføre og om dere vil få kompensert for VO-midlene dere vanligvis får. 


✔Når du ikke vet om dere må bruke mer penger på å leie større lokaler enn de dere vanligvis bruker for at hele koret skal kunne samles 


✔Og når du ikke vet hvor mange av medlemmene som fortsatt holder og holder fast ved koret sitt etter så lang tid i unntakstilstand. 


Da er det ikke lett å treffe riktig med de økonomiske estimatene og ikke rart om du lurer på om det i det hele tatt er noen vits i å prøve når usikkerhetene er så mange.


Men ja; Det er absolutt noen vits!


For noe vet du tross alt.  


🔅Du vet for eksempel hvilke faste utgifter dere har til kordirigent, evt lokaleleie, forsikringer og internett. 

🔅Du vet hvilke samlede kostnader dere hadde i 2020 og som dere kan søke momskompensasjon for i 2021. 

🔅Og du vet hvor stor egenkapital koret sitter på og eventuelt kan tære på i dårligere tider. 


Start med dette, ta utgangspunkt i hvor mange betalende medlemmer dere var i høstsemestret i fjor og se om disse postene gir deg et regnskap i balanse. 


I år er nok ikke året å planlegge med noe særlig av investeringer, og jo større usikkerheten er dess mer forsiktig bør du være i budsjettering av årets inntekter.


Ser du at dere har mer i faste utgifter enn dere kan forvente å få av inntekter må du se om egenkapitalen vil kunne dekke underskuddet.

Kan den ikke det bør dere drøfte en plan B i styret. 


Kanskje koret må påta seg dugnadsarbeid for å få økonomien eller kanskje dere kan appellere til det lokale næringslivet og skaffe dere noen trofaste sponsorer?

24 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page