top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

7 steg til effektive styremøter

Updated: Dec 2, 2020

Noen ganger kan styremøtene trekke ut i tid, og dersom alle i møtet synes at dette er greit og dere trives med at møtene er en kombinasjon av styremøte og sosialt treff er dette helt ok.


Men om dere stadig ergrer dere over at møtene tar det meste av kvelden kan dere kanskje ha nytte av disse tipsene for mer effektive styremøter:⁣⁣

⁣✔1. Ikke sett opp flere saker på agendaen enn hva som er realistisk å komme gjennom på møtet⁣⁣

⁣✔2. Sett de viktigste sakene høyest oppe på sakslisten slik at dere er sikret å komme gjennom disse sakene⁣⁣

⁣✔3. Angi både start- og slutt-tid for møtet i innkallingen⁣⁣

✔4. Dersom noen av sakene er oppfølgingssaker fra forrige møte er det greit å be om en status fra de ansvarlige i forkant av møtet⁣⁣

⁣✔5. Send ut sakspapirer sammen med sakslisten i møteinnkallingen slik at alle styremedlemmene kan komme forberedt til møtet⁣⁣

⁣✔6. Om en diskusjon trekker ut og det er vanskelig å konkludere kan det være lurt å gi noen i oppgave å undersøke saken nærmere og/eller oppsummere saken og deretter flytte saken til et senere møte.⁣⁣

⁣✔7. Våg å være møteleder. ⁣⁣

Merker du at dere begynner å snakke dere vekk må du pense dere tilbake på saken og foreslå at dere venter med småprat/ utenomsnakk til etter møtet.  I alle fall dersom alle ønsker at dere skal klare å holde tiden.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page