top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Pressedekning til arrangementet


Har du en strategi for hvordan du skal få folk til å komme til arrangementet ditt?

Pressedekning er en fin måte å få blest om arrangementet på, og for å få dette er du nødt til å overbevise journalisten eller redaktøren om at nettopp ditt arrangement er verdt å skrive om.

Start med å gjøre en vurdering av hvilke publikasjoner som vil være de mest trolige til å skrive om arrangemetet ut fra hvilken målgruppe de skriver for og hvilke temaer de gjerne tar opp.

Deretter skriver du en presse-pitch der du trekker frem hvilken verdi det vil ha for publikasjonen å skrive om arrangementet, hvorfor deres lesere vil være interessert i dette og hvordan du mener at temaet passer med publikasjonens profil.

I tillegg må alle fakta om arrangementet klart fremgå: - Navn på arrangementet - Dato og tidspunkt - Lokasjon - Pris - Hvor og hvordan man kan kjøpe billetter - Samt noen av arrangementets høydepunkter (hovedtalere, aktuelle temaer osv)

Gode bilder vil også kunne gjøre det enklere å selge inn saken, så har du kvalitetsbilder fra et tidligere års arrangement eller kanskje av en av hovedaktørene kan det være lurt å legge ved dette.

Og helt til sist; Husk å være ute i god tid! For en skriftlig publikasjon vil dette si minst to måneder i forveien, og gjerne enda tidligere.

15 views0 comments
bottom of page