top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Frister som forfaller i ferien?


Juni og snart sommerferie!

Og selv om høstens arrangementer kanskje synes langt fremme akkurat nå er det lurt å bruke litt tid på å gå gjennom planene for arrangementet før du går ut i ferie for å forsikre deg om at alt er under kontroll og det ikke dukker opp ubehagelige overraskelser etter ferien.

Du bør i alle fall sjekke alle svarfrister og frister som har med bestilling/endring av bestillinger å gjøre. Det vil jo være veldig synd å komme tilbake fra ferie og oppdage at du har mistet muligheten for å redusere deltakerantallet vederlagsfritt fordi fristen for dette løp ut i løpet av ferien.

Om du etter en gjennomgang oppdager at det er en eller flere frister som løper ut midt i ferien kan du:

  • Kontakte leverandøren og høre om mulighet for å få utsatt fristen

  • Alliere deg med en kollega som ikke har ferie samtidig med deg og få vedkommende til å følge opp og gjøre nødvendige bekreftelser eller endringer

  • Eller plotte en påminnelse inn i kalenderen din og rive deg ut av feriemodus for noen timer mens du selv følger opp.

I tillegg til de fristene som faktisk forfaller i ferien kan det være verdt å se på hva som må gjøres umiddelbart etter at du kommer tilbake fra ferie. De første dagene etter en ferie kan være hektiske med mye mail som skal gjennomgås og aktiviteter som plutselig haster.

Da vil du være glad for alle oppgavene du klarte å være i forkant med før du tok ferie og for at du la en detaljert plan for hvor mye oppfølging arrangementet ditt ville kreve straks du var tilbake.

16 views0 comments
bottom of page