top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Stressfri planlegging


Fjellflyt engasjerte Diafan til å bistå i planlegging og gjennomføring av en gründerkonferanse tidligere i år og det er veldig hyggelig å kunne dele tilbakemeldingen jeg fikk på dette arbeidet med dere:

«I planleggingsfasen viste Christin Lund at hun har øye for og kontroll på detaljene som gjorde at arrangementet ble planlagt uten stress og forløp knirkefritt og innenfor budsjett.

Hun forhandlet frem rabatter og ekstra ytelser i kontrakten med konferansestedet og kvalitetssikret kontrakten, etterspurte bilder til markedsføringen og hadde tett dialog med hotellet for å håndtere endringer i forkant av arrangementet.

Under konferansen hadde hun ansvar for registrering av deltakere og bisto med det tekniske og praktiske, fulgte opp kjøkkenet med tanke på deltakernes matallergier og passet på at arrangementet fulgte tidsplanen.

Det kom svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne og over halvparten kjøpte billett til neste års konferanse. Diafan Arrangementsplanlegging fylte en viktig rolle i teamet og var en verdifull medspiller som fulgte godt opp, dobbeltsjekket opplysninger, bekreftet bestillinger og gjennomførte alle sine oppgaver innen gitte frister. Hun har evne til å ha oversikt over helheten og hadde stålkontroll på detaljer, så her er prosjektstyringen i gode hender.

Det var en stor trygghet å ha med en dedikert planlegger som gjennomførte sine oppgaver på en slik måte at vi kunne ha en høy servicegrad på konferansen, og vi anbefaler henne videre til andre arrangører som vil ha høy kvalitet på sine arrangementer.»

Ta kontakt slik at du også kan få hjelp til planleggingsarbeidet – og mer tid til de tingene som er viktige for deg!

10 views0 comments
bottom of page