top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Planlegg for det uventede


Planlegging er noe som inngår som et naturlig element i enhver bedrift. Alt fra helt enkle planer for innkjøp av nødvendig verktøy og materialer eller hvilke kunder som skal besøkes, via planer for et møte eller seminar til omfattende strategiplaner eller planer for implementering av nye IT-systemer.

Gode planer tar høyde for det uforutsette, og om man opererer med stor usikkerhet eller om konsekvensene av å ikke nå målene er store er det helt avgjørende at man har tenkt gjennom ulike scenarier på forhånd.

Faktorer som kan bidra til usikkerhet i planene: - Lang tidshorisont - Mange ytre faktorer man ikke selv rår over - Kompliserte fagområder eller arbeidsprosesser - Store eller alvorlige konsekvenser dersom ting ikke går som planlagt - Et stort antall aktører eller underleverandører som skal koordineres - Turbulent marked

Men selv om planen tar høyde for usikkerhet og man har planlagt hvordan man skal opptre ved ulike typer scenarier eller hendelser bør planen aldri forbli statisk. Spesielt mer langsiktige planer bør revideres og oppdateres jevnlig etter hvert som prosjektet skrider frem.

– Slik at man alltid har et best mulig styringsverktøy og en relevant plan for den videre veien frem mot målet


14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page