top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

En hyggelig tilbakemelding


For noen dager siden fikk jeg denne hyggelige tilbakemeldingen etter strategisamlingen jeg arrangerte for NMBU:

«Eiendomsavdelingene på NMBU benyttet Christin til å organisere, styre og være sekretær på vårt strategiseminar som gikk over 2 dager.

Hun organiserte seminaret i forhold til våre ønsker, bestilte lokaler og laget dagsplaner. Hun er ryddig, lyttende og hentet inn diskusjonen når den tok av, hun lot deltakerne være aktive. Hun laget en fin oppsummering underveis så vi hadde den å jobbe videre med dagen etter samt en avsluttende oppsummering etter avsluttet seminar.

Vi kan anbefale henne til andre.»

8 views0 comments
bottom of page