top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Hva er en god visjon?


Skal ledergruppen ha en strategisamling for å legge strategien for neste år? Da kan det hende at dere også skal jobbe med å utvikle bedriftens visjon.

Visjon er en av elementene som gir klarhet og retning for strategiarbeidet, og skal svare på spørsmålet «Hvor vil vi være i fremtiden?»

Det er altså et fremtidsbilde som sier noe om hvilken posisjon bedriften ønsker å ha i markedet, og formålet med en visjon er å inspirere, fokusere og gi retning til det videre arbeidet.

Fra ledelsesforsker Jan Ketil Arnulf ved BI har jeg sakset disse 5 kjennetegnene på gode visjoner:

1. Visjonen skal være ambisiøs, men samtidig uttrykke tiltro til at medarbeiderne kan gjøre visjonen til virkelighet.

2. En god visjon bør virke inviterende. Jo flere som blir invitert, desto bedre.

3. En god visjon utfordrer det bestående.

4. En god visjon uttrykker et høyt prestasjonsnivå kombinert med ideologiske og verdimessige overtoner.

5. Jo enklere en visjon er, jo bedre. Enkle visjoner kan også kommuniseres via logo, og reklamemateriell mens lengre visjoner krever fremføring av budskapet.

En visjon skal altså være inspirerende og noe å strekke seg etter. Faren er imidlertid at mens noen vil motiveres av å jobbe mot et mål langt fremme kan andre føle at det hele er uoppnåelig og bare ønsketenkning, og dermed miste tillit til ledelsen.

En god implementering i hele bedriften er derfor helt avgjørende for at visjonen skal virke samlende om felles verdier og handlinger som skal føre frem mot visjonen.

275 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page