top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Klart til dyst igjen etter ferien?


Plutselig er det ikke så lenge til det store kundemøtet du har fått ansvaret for, og det som syntes så langt frem før sommerferien virker nå faretruende nær. Kanskje er det ikke mer enn tiden og veien igjen – eller knapt nok det?

Da er det ikke lenger tiden for å fokusere på detaljene. Nå må du løfte blikket, få oversikt og sørge for at de tingene du prioriterer er de riktige tingene. De som bringer deg mot målet. Har tiden løpt fra deg må du skille mellom hva som er nødvendig for å få gjennomført arrangementet ditt og hva som er «nice to have».

Du må vite

  • At lokalet er booket og bekreftet og inneholder nødvendig utstyr til å gjennomføre arrangementet

  • At talere/foredragsholdere er forberedt og har satt av tiden

  • At deltakerne har fått informasjon om tid og sted – og helst også en agenda for dagen

  • At det er reservert plass i kantine/på restaurant – eventuelt at det er bestilt catering dersom dere skal få mat levert

  • At du har nødvendig bemanning til å få gjennomført arrangementet

  • - og at disse vet hva de skal gjøre

Kanskje blir ikke arrangementet akkurat slik du hadde sett for deg på forhånd, men du har fått på plass de viktigste tingene og det er gode muligheter for et vellykket arrangement.

23 views0 comments
bottom of page