top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Mer kreative deltakere med bevegelse


Skal du ha idemyldring som en del av arrangementet ditt?

Da har jeg et enkelt og rimelig tips til deg som kan gi deg både mer kreative og mer tilfredse deltakere og dermed flere og bedre ideer å jobbe videre med.

Stikkordet er rett og slett «bevegelse».

Jeg har alltid visst at jeg får de beste ideene mine når jeg er ute og går tur, og etter at jeg ble kjent med Torill Bye Wilhelmsen i Fjellflyt - Lev av det du brenner for gikk dette over fra å være visshet til å bli vitenskap.

"Bevegelse gjør at hjernen fungerer optimalt, vi blir mer kreative og får flere «aha-øyeblikk», stressnivået reduseres, vi blir mer konsentrerte og kommer lettere i flytsonen" sier Torill.

Mitt beste tips til deg er dermed å først presentere problemstillingen som skal diskuteres og deretter sende deltakerne ut en liten tur før de samles for å utveksle tanker og ideer. En enkel og billig investering som kan øke både trivsel og kreativitet.

Les mer om Torill og hva hun sier om å gå seg kreativ her: https://fjellflyt.no/stillesitting-dreper-kreativiteten-sitt-mindre-bli-mer-kreativ/

Foto: Lilja Neergaard

17 views0 comments
bottom of page