top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Raushet og respekt i praksis


Jeg har tidligere snakket om at jeg mener at takhøyde, raushet og respekt er viktige verdier.

Dette bør jo være mer enn bare festtaler og fine ord, og 1% av alle Diafans inntekter går derfor til ‘Leger Uten Grenser’.

Leger Uten Grenser er en fullstendig nøytral og upartisk organisasjon. De tar ikke side i konflikter, men hjelper de som trenger det – uavhengig av deres etniske, religiøse, eller politiske tilhørighet.

Kort sagt etterlever de idealene om takhøyde, raushet og respekt

og omsetter dette i praktisk handling, og jeg er glad for at den jobben jeg gjør med å hjelpe deg til å få det arrangementet du ønsker deg indirekte også bidrar til å støtte denne organisasjonen!

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page