top of page

Kunder:

REFERANSER

Nedenfor presenteres noen av de arrangementene jeg har hatt ansvaret for tidligere.  I tillegg har jeg vært ansvarlig for å arrangere en rekke møter, middager og kick-off av både faglig og sosial karakter.

2018: Strategisamling for 18 deltakere

Strategiseminar for NMBU

Samling for å enes om strategi og målsettinger der Diafan i tillegg til praktisk tilrettelegging også sto for møteledelse og å drive prosessen fremover.

 • Innhenting av tilbud og inngåelse av avtale med konferansehotell

 • Kommunikasjon og videre oppfølging mot hotellet

 • Planlegging av agenda og innhold i seminaret

 • Møteledelse

 • Referatføring og dokumentasjon av alle beslutninger

"Christin er ryddig, lyttende og hentet inn diskusjonen når den tok av, hun lot deltakerne være aktive. Hun laget en fin oppsummering underveis så vi hadde den å jobbe videre med dagen etter samt en avsluttende oppsummering etter avsluttet seminar. Vi kan anbefale henne til andre."

2018: Konferanse med 35 deltakere

Fjellflyts årlige konferanse

Gründer-konferanse med påfølgende festmiddag, der Diafan bisto under forberedelser og gjennomføringen av konferansen.

 • Forhandlinger og kvalitetssikring av avtale med konferansehotell

 • Kommunikasjon og videre oppfølging mot hotellet

 • Bistand til klargjøring og forberedelser på konferansestedet før konferansen

 • Tilstedeværelse under konferansen for å følge opp avtalen og løse praktiske oppgaver underveis i konferansen

"Det var en stor trygghet å ha med en dedikert planlegger som gjennomførte sine oppgaver på en slik måte at vi kunne ha en høy servicegrad på konferansen, og vi anbefaler henne videre til andre arrangører som vil ha høy kvalitet på sine arrangementer."

2014: Irlandsreise med 29 deltakere

Temareise til Irland

En reise til Irlands vestkyst med faglige og sosiale innslag underveis og hvor jeg sto for planlegging og administrasjon i forkant samt reiseledelse underveis.

 • Administrasjon av påmelding

 • Booking av hoteller og måltider underveis

 • Avtale om private/lukkede omvisninger på museer etc

 • Planlegging av reiserute og tidsskjema

 • Leie av buss

 • Privat avtale med fergeselskap om transport utenom rutetidene

 • Kommunikasjon med og nødvendig informasjon til deltakerne 

 • Innkreving av deltakeravgift og betaling av leverandører

 • Reiseledelse og tilrettelegging av alt praktisk underveis på turen

2015: Musikalen 'A Pirate Queen'

Prosjektleder for musikaloppsetning 

 

En musikaloppsetning er et kjempeløft av et arrangement og involverer mange aktører i ulike roller både på og bak scenen.  Prosjektet hadde et team av dyktige og kunnskapsrike mennesker som alle bidro til suksessen, og min rolle som prosjektleder innebar blant annet:

 • Forhandle frem avtaler med eksterne leverandører som musikere, lys, lyd, danseinstruksjon etc

 • Inngå avtale med kulturhus om leie av lokaler og nødvendige fasiliteter

 • Følge opp arbeidsgrupper og fremdrift innen kulisser, kostymer, markedsføring og sponsoraktiviteter

 • Utarbeide og følge opp budsjett

 • Sørge for nødvendig informasjon til alle involverte i prosjektet

"Christin har det ryddigste hodet jeg vet om..."

-Kjersti Sørlie Rimer, eiendomsdirektør i UMBU og del av musikal-ensemblet 

2008: Seminar for 40 deltakere

Korseminar

 

Et helgeseminar bestående av både korister som overnattet på stedet og en del tilreisende dag-gjester.

 • Innhente anbud og inngå avtale med konferansehotell om overnatting, måltider og nødvendige lokaler/utstyr

 • Håndtere invitasjoner og påmeldinger fra medlemmene

 • Sette opp en tidsplan for seminaret

 • Booke hotellrom og avklare antall personer til de ulike måltidene

 • Informasjon til medlemmene

Aurora Rasten

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Kjersti Sørlie Rimer

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Torill Wilhelmsen

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

bottom of page