Møter

Konferanser

Seminarer

Reiser

Planlegging med blikk for helheten og fokus på detaljene

Sammenkomster

Foto: Lilja Neergaard

TJENESTER

 

Diafan hjelper deg med planlegging og praktisk tilrettelegging av ditt arrangement, enten det er snakk om et seminar, en konferanse, et kunde- eller forhandlermøte eller en annen type arrangement.

Kontakt meg for å høre mer om hvordan du kan få hjelp til å planlegge og gjennomføre akkurat det arrangementet du ønsker deg.

TILBAKEMELDING FRA TIDLIGERE KUNDE

 

«Eiendomsavdelingene på NMBU benyttet Christin til å organisere, styre og være sekretær på vårt strategiseminar som gikk over 2 dager.

Hun organiserte seminaret i forhold til våre ønsker, bestilte lokaler og laget dagsplaner. Hun er ryddig, lyttende og hentet inn diskusjonen når den tok av, hun lot deltakerne være aktive. Hun laget en fin oppsummering underveis så vi hadde den å jobbe videre med dagen etter samt en avsluttende oppsummering etter avsluttet seminar. Vi kan anbefale henne til andre.»

 

FÅ DET ARRANGEMENTET DU ØNSKER DEG

MENS DU SELV BRUKER TIDEN PÅ DET DU ER BEST PÅ

"Rom for de gode møtene"

Foto: Lilja Neergaard