top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Unngå fakturaer på avveie

Mange kor oppgir mailadressen til styreleder, økonomiansvarlig eller en annen person i koret når de skal motta elektroniske fakturaer.


Dette fungerer selvsagt greit den første tiden etter at man har inngått avtalen, men før eller siden vil de fleste støte på problemer. Utskifting av nøkkelpersoner i styret - eller bare det at noen endrer epostadressen sin - kan føre til at man ikke mottar de fakturaene man skal og det kan i neste omgang påløpe gebyrer eller til og med inkassosaker.

Dette blir fort både dyrt og ubehagelig, men er heldigvis veldig enkelt å unngå.⁣ Dersom dere i stedet oppretter epostadressen faktura@koretmitt.no og oppgir denne adressen til alle leverandører sikrer dere at koret får alle fakturaer uavhengig av hvem som til enhver tid sitter med økonomiansvaret. I tillegg slipper dere jobben med å informere leverandørene om endret epostadresse hver gang det skjer endringer i koret.⁣


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page