top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Unngå fakturaer på avveie

Mange kor oppgir mailadressen til styreleder, økonomiansvarlig eller en annen person i koret når de skal motta elektroniske fakturaer.


⁣ Dette fungerer selvsagt greit den første tiden etter at man har inngått avtalen, men før eller siden vil de fleste støte på problemer. ⁣ Utskifting av nøkkelpersoner i styret - eller bare det at noen endrer epostadressen sin - kan føre til at man ikke mottar de fakturaene man skal og det kan i neste omgang påløpe gebyrer eller til og med inkassosaker. ⁣

Dette blir fort både dyrt og ubehagelig, men er heldigvis veldig enkelt å unngå.⁣ ⁣ Dersom dere i stedet oppretter epostadressen faktura@koretmitt.no og oppgir denne adressen til alle leverandører sikrer dere at koret får alle fakturaer uavhengig av hvem som til enhver tid sitter med økonomiansvaret. ⁣ I tillegg slipper dere jobben med å informere leverandørene om endret epostadresse hver gang det skjer endringer i koret.⁣


4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page