top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Forenklet rapportering av lønnsutbetalinger


Betaler koret ditt ut lønn eller annen godtgjørelse til dirigent eller andre?⁣

Ved lønnsutbetalinger er jo regelen at dette skal innrapporteres på A-meldings-skjema, men for frivillige organisasjoner som ikke selv er skattepliktige finnes det egne regler.

For det første kan det utbetales inntil 10.000 kroner til en person uten at dette behøver å innberettes i det hele tatt.⁣

Dersom foreningen utbetaler mer enn 10.000 til samme person vil hele beløpet måtte innberettes, men det er fortsatt ikke nødvendig å betale arbeidsgiveravgift eller følge de vanlige reglene for innrapportering.

I stedet er det utarbeidet en forenklet a-melding som frivillige organisasjoner kan benytte. ⁣

Denne fylles ut og sendes inn samtidig med at utbetalingen skjer, og her blir det også beregnet hvor stor del av beløpet som utbetales som skal holdes tilbake og innbetales til skattemyndighetene.

Man blir ferdig med hele utbetalingen med det samme og slipper å forholde seg til skattetrekkskonto og de to-månedlige terminene for innberetning og innbetaling som ellers gjelder.

Merk at dette bare gjelder når organisasjonen selv er skattefri og at utbetalingen til én enkelt ansatt ikke overstiger 80.000 kroner i løpet av året.⁣

Dette gjelder også bare for ansatte og ikke når den som mottar beløpet har tilbudt sine tjenester som selvstendig næringsdrivende.⁣

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page