top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Få oversikt over alle utlegg i foreningsregnskapet nå!


Årsskiftet nærmer seg med stormskritt, og de siste dagene har jeg brukt tid på å gå gjennom regnskapet for de foreningene jeg fører regnskap for.

Bokføringen og arkivering av bilag har jo skjedd fortløpende gjennom året, så nå gjelder det bare å få et riktigst mulig bilde av desember og året som helhet.

Da er jeg spesielt opptatt av å få oversikt over alle inn- og utbetalinger som skal føres på inneværende år og jobber med å kartlegge hvilke kostnader organisasjonen har hatt i år men som det ikke er mottatt faktura på ennå.

Selv om fakturaene ikke forfaller før til neste år er det viktig å få avsatt penger i årets regnskap slik at årsresultatet blir riktigst mulig. ⁣

Og i frivillige organisasjoner som dette er det ikke alle som har et like bevisst forhold til regnskap og økonomi, så det er ikke gitt at jeg får den nødvendige informasjonen om jeg ikke aktivt går ut og søker den selv.

Hva med organisasjonen din, er dere opptatt av å sende ut fakturaer og få oversikt over påløpte kostnader før årsskiftet?⁣

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page