top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Musikk på arrangementet?


Skal du arrangere en messe, konferanse, kundearrangement eller en annen type event hvor du planlegger å spille musikk?

Fra scenen, enten som underholdning eller som en del av en presentasjon, som bakgrunnsmusikk i spisesalen eller messehallen eller kanskje i forbindelse med presentasjon av nye gjester/foredragsholdere?

Da pålegger Åndsverksloven deg å betale for musikkbruken.

TONO eies av og forvalter rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og når du skal ha musikk på et arrangement skal du søke TONO om tillatelse til å benytte musikken i forkant av arrangementet.

Du må opplyse om hvilken musikk som skal benyttes, og i etterkant av arrangementet må du opplyse om antall tilstedeværende og evt billettinntekter. Både søknad og rapportering gjøres elektronisk på tono.no, og på bakgrunn av opplysningene dine vil det bli beregnet et vederlag som skal betales.

Dersom du skal benytte ferdiginnspilt musikk skal det i tillegg betales et vederlag til artister og plateselskap. Dette regulert i Åndsverkslovens §21 som omhandler «vederlag for offentlig fremføring og overføring til allmennheten av lydopptak».

Også dette er veldig enkelt for deg som arrangør å forholde deg til ettersom Kulturdepartementet har autorisert Gramo til å kreve inn og fordele vederlaget på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene. Dermed kan du enkelt og greit registrere informasjon om arrangementet ditt og musikken som skal benyttes på deres nettsider gramo.no og behøver ikke å forholde deg til den enkelte artist eller plateselskap.

24 views0 comments
bottom of page