top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Vær synlig!


Nå begynner folk å komme tilbake på jobb etter sommerferien, og da er det mange som er ivrige etter å legge planer for høsten og vinteren.

Og da er det viktig at du er synlig med arrangementet ditt slik at din konferanse er blant de tingene som blir plottet inn i folks kalendere.

Hvor du skal være synlig kommer an på ditt arrangement og hvem som er i din målgruppe.

For de aller fleste vil det uansett handle om å være synlig i ett eller flere sosiale medier. I tillegg kan det være aktuelt med presseomtale eller mer tradisjonell annonsering i aviser og tidsskrifter.

- Eller det kan være snakk om personlige invitasjoner til kunder og samarbeidspartnere.

Mange vil også ønske å invitere deltakere fra tidligere års konferanser. Husk da bare på at de nye personvernreglene legger begrensninger på hva du har lov til å benytte tidligere innsamlet kontaktinformasjon til og at mottakerne da skal ha gitt sitt samtykke til å motta slike henvendelser.

Og uansett hvilke kanaler du benytter må du naturligvis sørge for at påmeldingsrutinene er på plass og at du er klar til å ta imot henvendelser fra interesserte deltakere!

14 views
bottom of page