top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Står det skalldyr på menyen?


Skalldyr er sommermat, og kanskje er det planlagt skalldyrbuffet på konferansen eller til sommerfesten?

Da har dere sikkert tatt høyde for at det kan finnes allergikere blant gjestene og sørget for at det finnes et alternativ til sjømat på buffeten, men vet du at det for en med skalldyrallergi ikke er nok at det finnes et alternativ?

Det er også uhyre viktig at maten de skal spise overhodet ikke er i nærheten av skalldyrene og matvarene må derfor holdes strengt adskilt. Dersom en av de øvrige gjestene skulle finne på å forsyne seg med skalldyr med bestikket som hører til den alternative retten vil det kunne være nok til at en med skalldyrallergi får en alvorlig allergisk reaksjon og i verste fall føre til hevelser og pusteproblemer.

Legg inn i sjekklisten din at du gjør en avsjekk etter at buffeten er satt frem og sørger for at maten til allergikerne er plassert langt unna skalldyrene slik at det ikke vil være noen mulighet for at maten berører hverandre eller at serveringsbestikket brukes om hverandre.

- Og så skader det jo heller ikke å gjøre oppmerksom på problemstillingen når du ønsker velkommen til bords!

10 views0 comments
bottom of page