top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Arrangementshøysesong


Vi skriver mai og er inne i høysesongen når det gjelder arrangementer av mer privat karakter. Det være seg konfirmasjon, bryllup, 17.mai-feiring eller andre anledninger.

Hva slags arrangement det enn er snakk om er det uansett noen som står bak og holder i arrangementet, planlegger og sørger for en god gjennomføring. Og spørsmålene som må besvares er i stor grad de samme – og også de samme som må besvares når det er snakk om arrangementer i jobb-sammenheng.

- Hvor skal arrangementet være?

- Hvem skal stå for maten og hva skal serveres?

- Hvor mange gjester skal inviteres og hvordan skal invitasjonene distribueres?

- Skal det være underholdning og i så fall hva/hvem?

- Hvem kan hjelpe til med servering/rydding/fotografering/andre oppgaver underveis i arrangementet. Kjenner vi noen eller skal vi leie hjelp?

Og før man begynner å svare på alle disse spørsmålene er det helt fornuftig å ha satt opp et budsjett for arrangementet. Om ikke helt ned i detalj så må det i alle fall finnes en budsjettramme.

For først når man vet hvor mye man har å rutte med og hvordan kostnadene skal dekkes inn er det mulig å si noe om hva slags arrangement det er mulig å lage.

6 views0 comments
bottom of page