top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Drømmer med deadline


2018 ligger her blankt og ubrukt, og for mange starter det nye året med å jobbe med strategiske mål og hvordan disse skal implementeres i bedriften.

Utenpå min bedriftsjournal står det skrevet «Goals are Dreams with deadlines». Dette synes jeg er en super påminnelse og noe som passer veldig godt på en bok der jeg daglig evaluerer meg selv i forhold til målene mine og skriver aksjonspunkter for hvordan målene skal nås.

Ethvert mål, enten det er et helt konkret mål om f.eks 100 deltakere på et seminar eller mer vagt av typen ‘mer effektiv deltakerpåmelding’ starter med en drøm. Eller en visjon, som er mer vanlig å snakke om i målarbeidet.

Og uten en deadline for når målet skal være oppnådd vil drømmen lett forbli nettopp det; En drøm som stadig forskyves lenger inn i fremtiden etter hvert som de daglige gjøremålene krever sitt.

Jeg ønsker deg et riktig godt nytt år, og at du vil lykkes med å implementere de målene du har for det nye arbeidsåret!

2 views0 comments
bottom of page