top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Møteleder? Hvorfor det?


Tanken har kanskje ikke slått deg engang, for er det en ting du er sikker på så er det at du selv er den beste til å lede møtet. Du kjenner selskapet og dets styrker og utfordringer, og du kjenner deltakerne. Så hva skal da en utenforstående – som kanskje ikke kjenner bransjen engang – kunne tilføre?

Kanskje er svaret rett og slett utenforskap og uvitenhet? En mulighet for å se på temaene med friske øyne og nøytralt blikk fra en som ikke kjenner deltakerne og som ikke lar gammel historie prege tolkingen av forslag som kommer frem.

Eller det kan gi deg mer frihet og rom for å delta i diskusjonene uten å behøve å holde styr på hverken klokken eller det å få beslutningene ned på papiret.

Jeg har en kunde som selv er en av de dyktigste møtelederne jeg vet om men som likevel har valgt å la meg styre ledersamlingen hun har ansvaret for. Nettopp fordi det gir henne denne friheten til å delta i diskusjonen, fullføre egne tankeresonnementer og fremme egne ideer.

Så blir det opp til meg å holde styr på talelisten, styre diskusjonen og sørge for fremdrift og dokumentasjon av beslutninger.

6 views0 comments
bottom of page