top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Gjøre alt selv?


Kanskje dere har tilgang på auditorium i lokalene dere holder til i? Og kanskje kan kantinen deres både levere forfriskninger til møterommet og varte opp med skikkelig lunsj til deltakerne?

Da er det vel ingen grunn til å få hjelp til organisering av arrangementet – eller?

De tre tingene folk jeg har snakket med synes er det viktigste å få hjelp til i forbindelse med arrangementer er:

- Booking av ekstern foredragsholder

- Kommunikasjon med deltakerne i forkant (Informasjon, spørsmål, praktisk tilrettelegging)

- Administrasjon av påmelding

Kanskje er dette noe av det som er mest tidkrevende for dere også, eller kanskje er det helt andre ting som spiser av verdifull tid. Da kan det være verdt å sette bort disse oppgavene – også dersom arrangementet skal være i egne lokaler.

Husk; Du bestemmer selv hva du vil ha hjelp til og behøver ikke å sette bort hele arrangementet selv om du ser at det kunne vært greit med bistand til enkelte oppgaver!

15 views0 comments
bottom of page