top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Rom for de gode møtene


«Diafan [diaf’an]; gjennomsiktig, klar, luftig, ren, tynn, åpen»

Gjennomsiktig og åpent; Stor takhøyde og ingen skjult agenda. Dette er viktige verdier for meg og jeg ønsker å skape arrangementer preget av klarhet og god oversikt der ingen små uavklarte detaljer står i veien for de gode møtene mellom mennesker.

Møter og arrangementer tuftet på åpenhet og stor takhøyde, noe som gir ro til refleksjon og læring, rom for utvikling og vekst, og en arena for å la de virkelig gode ideene komme til uttrykk.

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page