top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Å gjøre forretninger i utlandet


Kommer det utenlandske gjester til arrangementet ditt?

Eller skal du kanskje selv delta på en konferanse i utlandet? Da kan det være nyttig å sette seg litt inn i hvordan man gjør forretninger i landet du får besøk fra eller selv skal besøke.

Det er selvfølgelig viktig å ikke stereotypisere, og det vil alltid finnes individuelle forskjeller, men med kunnskap om at det finne ulike måter å nærme seg forretningspartnere og gjennomføre forhandlinger på er det gode muligheter for å unngå de verste (og dyreste!) tabbene.

Den mest interessante og spennende boken jeg leste i min studietid er Richard R Gestelands «Cross-Cultural Business Behavior». Les gjerne hele boken - eller i alle fall de delene som omhandler dine forretningspartneres hjemland før konferansen eller forretningsmøtet, så kan du lære mer om dette. Kanskje du får noen aha-opplevelser?

18 views0 comments
bottom of page