top of page
  • Writer's pictureChristin Lund

Milepæler gir trygghet og retning


Milepæler gir trygghet og retning til arrangementet ditt. De gir deg noe å navigere etter og hjelper deg til å holde rett kurs.

Milepælene må være konkrete og tidsbestemte; Det skal aldri være tvil om hvorvidt du har nådd en milepæl eller ikke.

Milepælene dine skal peke frem mot målet og vil naturligvis avhenge av hvordan akkurat ditt arrangement skal være, formålet med arrangementet og hvem deltakerne er.

Noen milepæler vil likevel ofte gå igjen i en eller annen form i de fleste arrangementer, slik som f.eks

• Valg av lokale • Fastsettelse av program • Booking av foredragsholdere, underholdere mv • Utarbeidelse av brosjyrer eller annet markedsføringsmateriell • Invitasjoner til deltakerne, evt annonsering av eksternt arrangement • Avtale med cateringselskap mv • Sørge for nødvendig personale til å hjelpe til under arrangementet • Klargjøring og sjekk av lokalet med fasiliteter • Gjennomføring av arrangement • Evaluering

Bak hver av milepælene skjuler det seg en rekke aktiviteter og arbeidsoppgaver som må utføres, og Diafan hjelper deg gjerne med både planleggingen av arrangementet og utføringen av arbeidsoppgavene underveis mot målet!

11 views0 comments
bottom of page